Η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων είναι ένας νέος σχετικά επιστημονικός τομέας, με πολύ ελπιδοφόρο μέλλον. Επιχειρήσεις και βιομηχανίες έχουν συνειδητοποιήσει την τεράστια αξία και τις δυνατότητές της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τέχνη της ανακάλυψης μοτίβων, συσχετισμών καθώς και γνώσεων από δεδομένα σε διάφορες μορφές, δομημένα και μη δομημένα, χρησιμοποιώντας τεχνικές από διάφορους τομείς όπως τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών, τη στατιστική, την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα.

Με λίγα λόγια, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η διαδικασία της μετατροπής των δεδομένων σε γνώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα, βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, μεγιστοποίηση κέρδους και καλύτερη κατανόηση των πελατών. Ουσιαστικά, είναι μια προσπάθεια για όλες τις επιχειρήσεις να απομακρυνθούν από τον παραδοσιακό εμπειρικό συλλογισμό σε έναν επίσημο, επιστημονικό, βασισμένο σε δεδομένα και γεγονότα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο ρόλος του αναλυτή δεδομένων θεωρείται ίσως ως ο πιο υποσχόμενος ρόλος του 21ου αιώνα. Σήμερα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων και οι οργανισμοί προσπαθούν να ενσωματώσουν στις ομάδες τους άτομα με υψηλή αντίληψη της αξίας των δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή ζήτηση της αγοράς για αναλυτές δεδομένων, είναι πολύ μεγαλύτερη από την διαθέσιμη προσφορά. Έτσι, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις επενδύουν πολλούς πόρους για την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους στους τομείς της επιχειρησιακής ευφυΐας, της ανάλυσης δεδομένων και της εξόρυξης δεδομένων.

Το MSc in Business Intelligence and Data Analytics του CIIM – Cyprus International Institute of Management, είναι ένας μοναδικός και καινοτόμος μεταπτυχιακός τίτλος που συνδυάζει τόσο διαχειριστικές όσο και τεχνικές πτυχές γύρω από τον τομέα της επιστήμης των δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους υποψηφίους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,  την απόκτηση και αποθήκευση δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων, την παραγωγή πληροφοριών και τέλος την επιχειρηματική ανάπτυξη των παραγόμενων πληροφοριών με ουσιαστικό και επιτυχημένο τρόπο.

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Business Intelligence & Data Analytics συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.