Το Cyprus International Institute of Management (CIIM) και η Cypronetwork, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον τομέα παροχής ολιστικών λύσεων και προτάσεων, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Κοινότητες).

Οι δύο οργανισμοί, με πολυεπίπεδη και πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλο το φάσμα των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλώνουν πανέτοιμοι να παράσχουν την αναγκαία στήριξη, σε Δήμους και Κοινότητες, στη μεγάλη τους προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση με την παροχή ολιστικών λύσεων, μέσω του προγράμματος Polis4Polis.

Με άριστο επιστημονικό προσωπικό, σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία και εμπεριστατωμένο σχεδιασμό, το CIIM και η Cypronetwork, έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών 360ο, το «Polis4Polis» το οποίο περιλαμβάνει την ετοιμασία της κατάλληλης μεθοδολογίας, την εξειδικευμένη καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων και ζητημάτων, καθώς και την υποβολή στοχευμένων λύσεων και προτάσεων που θα διευκολύνουν τη μεταρρυθμιστική πορεία των Δήμων και των Κοινοτήτων, και θα τους εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές και το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική συνεργασία που έχουν συνάψει το CIIM και η Cypronetwork, στηρίζεται στην αποτελεσματική συμμετοχή και αξιοποίηση 30 ειδικών συμβούλων και εκπαιδευτών, καθώς και στη διάθεση ενός ολιστικού πλέγματος εξειδικευμένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνει πολυδιάστατες αλλά και στοχευμένες έρευνες, μελέτες και εφαρμογές βιώσιμης ανάπτυξης, όπως επίσης, σχεδιασμό συστημάτων και κατάρτιση/εκπαίδευση προσωπικού, τόσο για τις τρέχουσες, όσο και για τις μελλοντικές αλλαγές των Δήμων και Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Τοπικής Μεταρρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 22462246/25690000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: [email protected] .