Η ΓΔ ΕΠΣΑ διοργανώνει έρευνα με σκοπό τη συμβολή στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κύπρο. Δώστε τη δική σας άποψη, απαντώντας στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο, για τους ΣΒΑ που θεωρείτε πιο σημαντικούς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας σας.

Το σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ: https://bit.ly/3dgcOhp