Στις 27 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε το 13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνδυασμό με τα Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, στο ξενοδοχείο Hilton. Την ευθύνη οργάνωσης είχε η εταιρεία IMH, υπό την αιγίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και του CSR Cyprus.

Το Cyprus International Institute of Management εκπροσώπησαν οι κυρίες Δέσποινα Παστού, Λειτουργός Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης και Αναστασία Καψάλη, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού.