Διαδικτυακό σεμινάριο για επιχειρηματίες που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το CIIM Bioeconomia Centre.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθεί η επιχειρηματική κοινότητα για τον σχεδιασμό του Κέντρου Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Κυκλικής Οικονομίας, το πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα οφέλη της τοπικής οικονομίας του Στροβόλου.