Τα εξειδικευμένα σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις διορισίμων δεν έγιναν υπό την αιγίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση και ουδεμία σχέση είχαν με αυτό.

Η αναφορά στην ιστοσελίδα του CIIM «ότι τα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαιδευτικών που προσφέρει είναι στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση» είναι κατάλοιπο παλαιοτέρου σχεδιασμού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, διορισμένων και αδιόριστων, ο οποίος σχεδιασμός ακυρώθηκε, χωρίς όμως να διαγραφεί από την ιστοσελίδα, εκ παραδρομής.

Τα εξειδικευμένα σεμινάρια που τελικά προσφέρθηκαν επανασχεδιάστηκαν κάτω από το Executive Education Centre ώστε να μην υπάρχει καμία σχέση με το μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία  & Διοίκηση και προσφέρθηκαν εντελώς ανεξάρτητα από το μεταπτυχιακό. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), και καμία σχέση ή επαφή είχαν με τους υφιστάμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.