ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CIIM – SIGMALIVE 2022):

Με τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε αυτόματα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που ισχύουν για το διαγωνισμό αυτό. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν εξ ολοκλήρου περιπτώσεις Επιχορηγούμενων Διδάκτρων.

Οι 5 πέντε Υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), θα παραχωρηθούν σε 5 ξεχωριστές φάσεις. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής, έχει δικαίωμα συμμετοχής, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ φάση του διαγωνισμού και μπορεί να διεκδικήσει μία μόνο Υποτροφία (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα):

Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 21.09.2022 ΕΩΣ 30.09.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 01.10.2022 ΕΩΣ 10.10.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
Γ’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 11.10.2022 ΕΩΣ 20.10.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
Δ’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 21.10.2022 ΕΩΣ 30.10.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
E’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 31.10.2022 ΕΩΣ 09.11.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)

Με τη δήλωση ενδιαφέροντος, το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του CIIM, θα επικοινωνήσει απευθείας με τον/την ενδιαφερόμενο/η αιτητή/ρια, για λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων, επιβεβαίωση του επιλεχθέντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή/και την υποβολή αίτησης εγγραφής.

Για την παραχώρηση των 5 Υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα) θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι Διευθυντές Προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κάθε φάσης του διαγωνισμού (10 ημέρες), ο κάθε Διευθυντής Προγράμματος (Programme Director), θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών του και οι οποίοι διεκδικούν μια πλήρη υποτροφία και θα πραγματοποιεί μαζί τους, προφορικές συνεντεύξεις (interview). Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των προφορικών συνεντεύξεων, ο Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών θα επιλέγει τον/την φοιτητή/ρια που συστήνει για την παραχώρηση μιας πλήρους υποτροφίας.

Στην περίπτωση που στο τέλος της κάθε φάσης του διαγωνισμού (10 ημέρες), υπάρχουν πέραν της μίας σύστασης για παραχώρηση πλήρους υποτροφίας (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα) από τους Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών, τότε οι εμπλεκόμενοι Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών, θα καλούνται σε συνεδρία και θα αποφασίζουν από κοινού, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων για τον ένα/μια φοιτητή/ρια στον/ην οποίο/α θα πρέπει να απονεμηθεί η μια πλήρης υποτροφία για την υπό αναφορά περίοδο. Σε περίπτωση μη κατάληξης σε συμφωνία, την τελική απόφαση θα λαμβάνει ο Κοσμήτορας του CIIM.

Οι νικητές-δικαιούχοι εκάστης υποτροφίας (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), θα ενημερώνονται άμεσα από το CIIM. Η επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων των 5 υποψηφίων που εξασφάλισαν τις 5 Υποτροφίες (Επιχορηγούμενά Δίδακτρα), θα πραγματοποιηθεί την περίοδο μεταξύ 21-30 Νοεμβρίου, 2022. Οι νικητές-δικαιούχοι παραχωρούν εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που θα αποφασίσει το CIIM, στο πλαίσιο της προβολής των αποτελεσμάτων του σχετικού διαγωνισμού.

Το CIIM διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραχώρησης μίας έως και όλων των υπό αναφορά υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα) σε ενδιαφερόμενους αιτητές, οι οποίοι δεν θα πληρούν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που εφαρμόζει το CIIM κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (2022-23) ή/και σε αιτητές οι οποίοι αρνούνται ή καθυστερούν να δηλώσουν αποδοχή της υποτροφίας που κέρδισαν ή/και εγγραφής τους στο σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών, εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία ενημέρωσης τους.

Οι εν λόγω υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, ούτε και μπορούν να αξιοποιηθούν σε κατοπινότερο στάδιο, πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2022.

Οι εν λόγω υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), προσφέρονται στη βάση της τρέχουσας διαθεσιμότητας κενών θέσεων στα ακόλουθα Προγράμματα σπουδών του CIIM:

  1. MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση (διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα)
  2. MSc in Green and Digital Management
  3. MSc in Shipping Operations & Management (Online)
  4. MSc in HR Management & Organisational Behaviour
  5. MSc in Financial Services
  6. MSc in Computer Science & Business Technologies
  7. Master in Public Sector Management
  8. MSc in Business Intelligence & Data Analytics

Η αξία των εν λόγω υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), όλων μαζί αλλά και εκάστης ξεχωριστά, δεν εξαργυρώνεται χρηματικώς ούτε και καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, είτε από μέρους του CIIM Innovations Ltd, είτε από μέρους του SIGMALIVE ή του Εκδοτικού Οίκου «ΔΙΑΣ».

Με τον όρο «Υποτροφία» ή/και «Επιχορηγούμενα Δίδακτρα», εννοείται αποκλειστικά και μόνο το κόστος διδάκτρων φοίτησης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, τα οποιαδήποτε άλλα πιθανά έξοδα τα οποία μπορεί να συνδέονται ή να σχετίζονται με τις σπουδές.

Διάρκεια Διαγωνισμού (Περιλαμβανομένων και των 5 Φάσεων): 21.09.2022 έως 09.11.2022.

Share This Story, Choose Your Platform!