Αναλυτής Δεδομένων ίσως ο πιο υποσχόμενος ρόλος του 21ου αιώνα

21st August, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , , , , |

Η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων είναι ένας νέος σχετικά επιστημονικός τομέας, με πολύ ελπιδοφόρο μέλλον. Επιχειρήσεις και βιομηχανίες έχουν συνειδητοποιήσει την τεράστια αξία και τις δυνατότητές της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τέχνη της ανακάλυψης μοτίβων, συσχετισμών καθώς και γνώσεων από δεδομένα σε διάφορες μορφές, δομημένα και μη δομημένα, χρησιμοποιώντας [...]