Σύντομη Ανάλυση της Έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος της Κύπρου

3rd April, 2019|Categories: Uncategorized|Tags: , |

Read the English version here > Σύντομη Ανάλυση της Έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος της Κύπρου Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης Από τότε που δόθηκε στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος (ΣΠΣ) πριν από λίγες εβδομάδες, έχουν λεχθεί και γραφτεί πάρα πολλά, [...]