ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Με τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε αυτόματα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που ισχύουν για το διαγωνισμό αυτό. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν εξ ολοκλήρου περιπτώσεις Επιχορηγούμενων Διδάκτρων.

Οι 5 πέντε Υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), θα παραχωρηθούν σε 5 ξεχωριστές φάσεις. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής, έχει δικαίωμα συμμετοχής, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ φάση και μπορεί να διεκδικήσει μία μόνο Υποτροφία (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα).

 • Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 30.05.2022 ΕΩΣ 08.06.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
 • Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 09.06.2022 ΕΩΣ 18.06.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
 • Γ’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 19.06.2022 ΕΩΣ 28.06.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
 • Δ’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 29.06.2022 ΕΩΣ 08.07.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)
 • E’ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 09.07.2022 ΕΩΣ 18.07.2022 (Παραχώρηση μίας Υποτροφίας)

Με τη δήλωση ενδιαφέροντος, το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του CIIM, θα επικοινωνήσει απευθείας με τον ενδιαφερόμενο/η αιτητή, για λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων, επιβεβαίωση του επιλεχθέντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή/και την υποβολή αίτησης εγγραφής.

Για την παραχώρηση των 5 Υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα) θα αποφασίσει αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αυτή, θα συνέρχεται μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης συμμετοχών και κατόπιν εξέτασης των ακαδημαϊκών προσόντων όλων των υποψηφίων της συγκεκριμένης περιόδου, θα απονέμει μια υποτροφία (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα).

Οι νικητές-δικαιούχοι εκάστης υποτροφίας (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), θα ενημερώνονται άμεσα. Η επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων των 5 υποψηφίων που εξασφάλισαν τις 5 Υποτροφίες (Επιχορηγούμενά Δίδακτρα), θα πραγματοποιηθεί την περίοδο μεταξύ 25-29 Ιουλίου, 2022. Οι νικητές-δικαιούχοι παραχωρούν εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ που θα αποφασίσει το CIIM, στο πλαίσιο της προβολής των αποτελεσμάτων του σχετικού διαγωνισμού.

Το CIIM διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραχώρησης μίας έως και όλων των υπό αναφορά υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα) σε ενδιαφερόμενους αιτητές, οι οποίοι δεν θα πληρούν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που εφαρμόζει το CIIM κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2022).

Οι εν λόγω υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, ούτε και μπορούν να αξιοποιηθούν σε κατοπινότερο στάδιο, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Οι εν λόγω υποτροφίες (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), προσφέρονται στη βάση της τρέχουσας διαθεσιμότητας κενών θέσεων στα ακόλουθα Προγράμματα σπουδών του CIIM:

 1. MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση (διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα)
 2. MSc in Business Management
 3. MSc in Shipping Operations & Management (Online)
 4. MSc in HR Management & Organisational Behaviour
 5. MSc in Financial Services
 6. MSc in Applied Information Technologies
 7. Master in Public Sector Management
 8. MSc in Business Intelligence & Data Analytics

Η αξία των εν λόγω υποτροφιών (Επιχορηγούμενα Δίδακτρα), όλων μαζί αλλά και εκάστης ξεχωριστά, δεν εξαργυρώνεται χρηματικώς ούτε και καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, είτε από μέρους του CIIM Innovations Ltd, είτε από μέρους του Omega Channel TV.

Διάρκεια Διαγωνισμού (Περιλαμβανομένων και των 5 Φάσεων): 30.5.2022 έως 18.07.2022

Share This Story, Choose Your Platform!