Καριέρα & Προοπτικές Ανέλιξης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση» εκπαιδεύει χαρισματικούς εκπαιδευτικούς, ικανούς στρατηγικούς στοχαστές, ηγέτες στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι φοιτητές διδάσκονται μεθόδους εκπαιδευτικής βελτίωσης και ανάπτυξης καθώς και τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική αλλαγή και διοίκηση.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος εργάζονται ως:

  1. Διευθυντές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
  2. Εκπαιδευτικοί Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
  3. Διευθυντές Ιδιωτικών Οργανισμών Εκπαίδευσης
  4. Σύμβουλοι στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης
  5. Έχουν σχετικό ρόλο στον ιδιωτικό τομέα.

Accreditations

 

ELM Programme Director

“ΜSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση… εξοπλίζει ανταγωνιστικούς επαγγελματίες. Εκπαιδεύει διευθυντές και ηγέτες.”

Δρ. Ιωάννης Χριστοδούλου
Διευθυντής Προγράμματος MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία & Διοίκηση