Μαθαίνοντας μαθηματικά με μουσική

Loading Events
  • This event has passed.

Σε αυτό το εργαστήρι θα γίνει σύντομη αναφορά στις κοινές πτυχές των Μαθηματικών και της Μουσικής, καθώς και στη συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Στη βάση παραδειγμάτων από σχολεία στα οποία εντάσσονται μουσικές τεχνικές στο μάθημα των Μαθηματικών, θα γίνει συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Μουσική συμβάλλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στο σεμινάριο θα μάθουμε:

  • Ανάλυση σχέσης μαθηματικών – μουσικής
  • Επεξήγηση βασικών στοιχείων μουσικής
  • Μέθοδοι μη τυπικής μάθησης
  • Πρακτικά παραδείγματα μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
  • Μουσικές τεχνικές εύκολα εφαρμόσιμες από εκπαιδευτικούς ακόμη και χωρίς προηγούμενη γνώση μουσικής εκπαίδευσης
  • Εφαρμογή ομαδικών ασκήσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη σαν σύνολο ή σε ομάδες

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Διάρκεια Σεμιναρίου: 90 λεπτά
Εκπαιδεύτρια: Μαρία Δημοσθένους – Καθηγήτρια Μουσικής