Διάλεξη με θέμα: “Προς Αναζήτηση Ισορροπίας”

Loading Events
  • This event has passed.

Θέμα: “Προς αναζήτηση ισορροπίας  – Tι μας διδάσκει η εξέλιξη της διοικητικής επιστήμης σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο.”

Εισηγητής: Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου

Λευκωσία: Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 6:30μμ
Λεμεσό: Δευτέρα, 13  Φεβρουαρίου 2017, ώρα 6:30μμ

Για κρατήσεις θέσεων: http://bit.ly/2js7WLC
Με βασή τις αρχές της συστημικής θεωρίας, ένα από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά για την επιβίωση κάθε οργανισμού αποτελεί η εξεύρεση του σημείου ισορροπίας (equilibrium) μεταξύ της νομοθετικής και ιδιογραφικής διάστασης, μεταξύ των αναγκών του ατόμου και αυτών του οργανισμού. Πόσο εφικτό όμως είναι αυτό στα πλαίσια του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά, σε προσωπικό επίπεδο; Η διάλεξη θα επιχειρήσει να απαντήσει παρόμοια ερωτήματα κάνοντας μια παράλληλη αναδρομή στην εξέλιξη της διοίκητικής επιστήμης με αναφορές στις αρχές της «Επιστημονικής Διοίκησης», της «Διοίκησης μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων» και τέλος στις αρχές της «Σύγχρονης Διοίκησης ή Διοίκησης μεσω του ανθρωπίνου δυναμικού».

Προφίλ εισηγητή:
O Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου είναι επίκουρος καθηγητής εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης στο University of Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ο συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτικής Έρευνας» (MPhil/MEd in Educational Research), αντιπρόεδρος της ομάδας ELPEC (Educational Leadership, Policy, Evaluation and Change Focus Group), εκλελεγμένο μέλος του Συμβουλίου του τμήματος και μέλος του Συμβουλίου Ανώτερων Σπουδών του Πανεπιστημίου (Standing Committee of Higher Degrees). Είναι επίσης βασικό στέλεχος του «Leadership for Learning Network», Official Fellow στο Darwin College και μέλος του «Centre for Commonwealth Education». Έχει επίσης συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε πολλές επιτροπές ανά το παγκόσμιο όπως για παράδειγμα  στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιάρθωση και επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης σε χώρες των Βαλκανίων, στον επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος στο Καζακστάν, στο σχεδιασμό συστήματος αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην Αυστραλία και στην ακαδημία διοίκησης της Κίνας για την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης διοικητικών στελεχών. Διετέλεσε επίσης μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών συνεδρίων στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων και βιβλίων σε θέματα της ειδικότητάς του. Στο παρελθόν, διετέλεσε επίσης διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης στο CIIM με το οποίο συνεργάζεται ακόμη στενά τόσο σε θέματα διδασκαλίας όσο και σε θέματα έρευνας.
Για κρατήσεις: Επικοινωνήστε με το CIIM στο 77 77 24 46 ή στο www.ciim.ac.cy