Σημαντικότητα του προγράμματος

  1. Ποιότητα – Με ένα ευρύ δίκτυο διακεκριµένων ακαδηµαϊκών αλλά και συνεχή προσπάθεια για διασφάλιση και αναβάθµιση της ποιότητας, το πρόγραµµα σου δίνει την ευκαιρία για υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέµατα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.
  2. Θεωρία & Πράξη – Τα µαθήµατα µας είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να επιτρέπουν την άµεση σύνδεση θεωρίας και πράξης µε ευκαιρίες για πρακτική εφαρµογή της γνώσης ανάλογα µε την ειδικότητα του/της κάθε φοιτητή/τριας.
  3. Ευελιξία – Η απουσία εξαµήνων, οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας και το βολικό ωράριο επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος σπουδών προσαρµοσµένο στις οικογενειακές και επαγγελµατικές σου ανάγκες. Τα µαθήµατα διεξάγονται απογεύµατα 1-2 εβδοµάδες τον µήνα, ενώ εσύ επιλέγεις αν θα ολοκληρώσεις το πρόγραµµα σε 1 χρόνο (πλήρης φοίτηση) ή 2 χρόνια (µερική φοίτηση).
  4. Αναγνώριση – Το πρόγραµµα είναι αναγνωρισµένο από το φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης – ∆ΙΠΑΕ, από το ΣΕΚΑΠ, το ΚΥΣΑΤΣ και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος εξασφαλίζεις τις απαραίτητες µονάδες για σκοπούς διορισµού (2 µονάδες µε βάση το παλιό σύστηµα και 6% µε βάση το νέο σύστηµα διορισµών) ή/και προαγωγής (3 µονάδες).

Μάθετε περισσότερα!

First Name *

Last Name *

Phone Number* (With country code)

Country *

City *

Your Email *

Level of Education *

Employment Sector *

Programme of Interest *