ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το κοινωνικό μάρκετινγκ χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τεχνικές ώστε να επηρεάσει τις στάσεις, αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των ατόμων με στόχο το ευρύτερο κοινωνικό όφελος. Η δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία πρόβαλε την ανάγκη χρήσης τέτοιων τεχνικών προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των αναδυόμενων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων, μέσω της αλλαγής των καθημερινών συνηθειών, στάσεων και απόψεων ή την ενίσχυση των απόψεων και των στάσεων που ήδη υπάρχουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η Θεματικός Κύκλος «Κοινωνικό Μάρκετινγκ», αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητές η καθεμιά από τις οποίες ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντας/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Επιχειρησιακά Οφέλη – Αλλαγή
 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία
 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Αναστασία Καψάλη
Νηπιαγωγός και Κοινωνιολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς , Εταιρείες , Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Φοιτητές
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στη σύγχρονη κοινωνία, των έντονων μεταρρυθμίσεων και ραγδαίων εξελίξεων η αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων και ζητημάτων αποτελούν τα φλέγοντα ζητήματα όχι μόνο των εκάστοτε κυβερνήσεων αλλά και των οργανισμών και επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτή τη δυναμική και μεταβαλλόμενη πραγματικότητα το κοινωνικό Μάρκετινγκ αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο μέσω του οποίου υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται τεχνικές και πολιτικές που βοηθούν στην επίλυση τέτοιων φαινομένων. Οργανισμοί και επιχειρήσεις «εκμεταλλευόμενοι» τη δυναμικότητα του Κοινωνικό Μάρκετινγκ ως προς την ομαλή αλλαγή της συμπεριφοράς των στάσεων και προκαταλήψεων των ατόμων, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου, καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές με στόχο την προσωπική και κατ’ επέκταση κοινωνική ευημερία, αναπτύσσοντας δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες του Κοινωνικού Μάρκετινγκ και θα αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις ώστε να :

 • Περιγράφουν τη σημασία, τις βασικές έννοιες και την πρακτική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Αναγνωρίζουν την αξία και τα οφέλη της χρήσης του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Αναγνωρίζουν το φάσμα των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται και τον ρόλο που έχουν στην κοινωνία
 • Συγκρίνουν το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Social Marketing) με άλλες μορφές μάρκετινγκ
 • Υιοθετήσουν πρακτικές που θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση της κουλτούρας – γύρω από την καινοτομία, την πρωτοβουλία και τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.
 • Πείθουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις επιλογές που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να επιτευχθεί ο κοινωνικός σκοπός-στόχος

Το σεμινάριο Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Επιχειρησιακά Οφέλη – Αλλαγή Συμπεριφοράς, ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ:
Ιωάννα Παναγιώτου
Εκτελεστική Διευθύντρια του CIIM – Cyprus International Institute of Management, Βιολόγος, Μέλος του Leadership Council του SDSN Cyprus (Cyprus branch of the UN Sustainable Development Solutions Network), Εθνική Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (European Social Marketing Association – ESMA).και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναστασία Καψάλη
Νηπιαγωγός και Κοινωνιολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Εταιρείες , Οργανισμούς
Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς , Εταιρείες , Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Φοιτητές,
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η «κοινωνική επιχειρηματικότητα», και η «κοινωνική οικονομία» ευρύτερα, αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική στο να προσφέρει καινοτόμες απαντήσεις στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προωθώντας τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική ενσωμάτωση, την κοινωνική συμπερίληψη, την ισότητα, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ. Μια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονομίας, είναι μια επιχείρηση η οποία, αντί για τη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Η κοινωνική επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες καθώς θα αναγνωρίζουν:

 • Την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Την έννοια την Κοινωνικής Οικονομίας
 • Τη συμβολή της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας στην ισότητα, την ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη
 • Τη συμβολή της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Το σεμινάριο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΕΚΕ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Ιωάννα Παναγιώτου
Εκτελεστική Διευθύντρια του CIIM – Cyprus International Institute of Management, Βιολόγος, Μέλος του Leadership Council του SDSN Cyprus (Cyprus branch of the UN Sustainable Development Solutions Network), Εθνική Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (European Social Marketing Association – ESMA) και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται πλέον να λειτουργούν ως υπεύθυνοι κοινωνικοί πολίτες. Αυτό πηγάζει τόσο από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όσον από τις προσδοκίες των σύγχρονων πελατών σε όλο τον κόσμο οι οποίοι έχει αποδειχθεί στατιστικά (Dow Jones index for sustainability companies – DJSI http://www.sunstainaability-indices.com) ότι προτιμούν να συνεργάζονται με εταιρείες υπεύθυνες που σέβονται τους ανθρώπους, το νόμο, το περιβάλλον και την επιχειρηματική ηθική. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιδεικνύουν σταθερά μια τέτοια υπεύθυνη συμπεριφορά, εξελίσσονται σε ανταγωνιστικές και πρωτοποριακές οντότητες με πιστή και αυξανόμενη βάση πελατών, αλλά και με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με το πέρας του σεμιναρίου θα μπορούν να εντοπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των Οργανισμών και Επιχειρήσεων τους και να σκεφτούν μέτρα για να τις περιορίσουν συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Θα μπορούν να:

 • περιγράφουν τι είναι η ΕΚΕ
 • αναφέρουν ποιοι είναι οι άξονες της
 • αναγνωρίζουν ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
 • απαριθμούν τα οφέλη από την εφαρμογή και διαχείριση της ΕΚΕ

Το σεμινάριο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

CIIM DEI
Στοιχεία επικοινωνίας
Διαβάστε το Εγχειρίδιο
Δηλώσε Συμμετοχή