ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 4
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ο θεματικός κύκλος «Δεξιότητες Προσωπικής Ζωής και Επιτυχίας» απευθύνεται με βιωματικά σεμινάρια σε ενηλίκους, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Περιέχει τις εξής Θεματικές Ενότητες: 1. Γνωρίζω τον Εαυτό μου – Επηρεάζω τον Κόσμο, 2. Άσκηση στην Κριτική Σκέψη, 3. Η Ποιότητα στην Αγωγή, 4. Εγώ και το Παιδί μου και 5. Αντίσταση στην Κοινωνική Αδικία.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Γνωρίζω τον Εαυτό μου – Επηρεάζω τον Κόσμο
  1. Ποιος είμαι εγώ;
  2. Ποιοι είναι οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή μου;
  3. Πώς θα ζήσω φιλικά για τον εαυτό μου και με τους άλλους;
 2. Άσκηση στην Κριτική Σκέψη
  1. Η διάκριση της κριτικής από την παθητική σκέψη: το αίτημα για απελευθέρωση
  2. Κριτική σκέψη και ρεαλιστική αντίληψη
  3. Ανθρωπισμός και κριτική σκέψη
  4. Κριτική σκέψη και εκπαίδευση
  5. Η άσκηση της κρίσης
  6. Η κρίση σε εποχές ατομικής και συλλογικής κρίσης
 3. Η Ποιότητα στην Αγωγή
  1. Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός
  2. Ο γονιός ως παιδαγωγός
  3. Η διαδικασία της αγωγής
  4. Η παιδαγωγική του διαλόγου
  5. Αγωγή και εικονικός κόσμος
  6. Η Αγωγή ως ανώτερη γνώση
 4. Εγώ και το Παιδί μου
  1. Το παιχνίδι: Ο κόσμος των παιδιών – φυσικός τρόπος μάθησης και κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη
  2. Η φωνή των παιδιών: Παιδαγωγική της ακρόασης
  3. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού – Ο ρόλος της οικογένειας
 5. Αντίσταση στην Κοινωνική Αδικία

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ – ΕΠΗΡΕΑΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής CIIM
Διευθυντής MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: ενηλίκους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης
Περίοδος διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / 90λεπτη διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η θεματική ενότητα «Γνωρίζω τον Εαυτό μου – Επηρεάζω τον Κόσμο» αναφέρεται σε τρεις ζωτικούς για την ανθρώπινη ύπαρξη άξονες: 1. Ποιος είμαι εγώ; 2. Ποιοι είναι οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή μου; 3. Πώς θα ζήσω φιλικά για τον εαυτό μου και με τους άλλους; Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι: α) να καλύψει τους τομείς στους οποίους αναπτύσσονται προβληματισμοί, ανησυχίες και προβλήματα στην ανθρώπινη ζωή, και β) να θωρακίσει όσους συμμετέχουν με ικανότητες αντίληψης και διαχείρισης των ανησυχιών και των προβλημάτων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η Θεματική Ενότητα «Γνωρίζω τον Εαυτό μου – Επηρεάζω τον Κόσμο» αποτελείται από 3 βιωματικά σεμινάρια, το καθένα από τα οποία ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σεμινάριο 1: Ποιος είμαι εγώ;
Η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του. Πώς μπορώ να γνωρίσω ή ν’ ανακαλύψω τον εαυτό μου; Ποιες οι διαστάσεις στις οποίες αναπτύσσομαι στη ζωή μου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μου όταν επικοινωνώ με τους άλλους; Πώς μπορώ να διακρίνω τη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά που θέλω και σ’ εκείνα που μπορώ; Πώς μπορώ να μπορώ περισσότερα, να θέλω όσα μπορώ και να μη θέλω όσα δεν μπορώ;

Σεμινάριο 2: Ποιοι είναι οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή μου;
Από τους πολλούς ανθρώπους που συναναστρέφομαι, είναι συγκεκριμένοι οι σημαντικοί. Ποιοι είναι αυτοί για τον καθένα μας; Ποια τα χαρακτηριστικά τους; Γιατί είναι σημαντικοί; Είμαστε κι εμείς εξίσου σημαντικοί γι’ αυτούς; Αν όχι, γιατί; Ποια η αξία των σημαντικών μας ανθρώπων για τη ζωή και την επιτυχία στη ζωή μας;

Σεμινάριο 3: Πώς θα ζήσω φιλικά για τον εαυτό μου και με τους άλλους;
Μόνη πηγή διαρκούς ικανοποίησης στη ζωή μας, είναι τα φιλικά μας αισθήματα για τον εαυτό μας και οι φιλικές σχέσεις που έχουμε με τους άλλους. Είμαι αρκετά φίλος για τον εαυτό μου; Οι άλλοι με αισθάνονται ως φίλο; Εγώ εκείνους; Πώς μπορώ να διασφαλίσω α) ότι δεν είμαι εχθρικός για τον εαυτό μου, και β) ότι δεν προκαλώ αχρείαστη ένταση στις σχέσεις μου με τους άλλους ακόμα κι όταν κάποτε με προκαλούν;

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής CIIM
Διευθυντής MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: ενηλίκους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης
Περίοδος διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / 90λεπτη διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κριτική σκέψη προτάσσεται ως ζητούμενο για τον ελεύθερο άνθρωπο και τον ενεργό πολίτη. Λείπει, ωστόσο, η συστηματική προσέγγιση τόσο στη μέθοδο της κριτικής όσο και στην ουσία της. Τα σεμινάρια του Καθηγητή Ι. Χριστοδούλου συνδυάζουν την πρωτότυπη θεωρία με την άσκηση στην κριτική σκέψη. Αποτελούν καινοτόμο πρόταση για την Κύπρο και διεθνώς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η Θεματική Ενότητα «Άσκηση στην Κριτική Σκέψη» αποτελείται από 6 σεμινάρια, το καθένα από τα οποία ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σεμινάριο 1
Η διάκριση της κριτικής από την παθητική σκέψη: το αίτημα για απελευθέρωση
Η κριτική είναι απελευθέρωση. Η απελευθέρωση εμπεριέχει την κριτική. Η κριτική σκέψη αντιδιαστέλλεται, ως ενεργητική, από την παθητική ή αμέτοχη ή αυτόματη σκέψη, που ευνοούν την υποδούλωση. Σε ποιες περιπτώσεις σκεφτόμαστε παθητικά; Πώς η παθητική μπορεί να μετασχηματιστεί σε ενεργητική ή κριτική σκέψη;

Σεμινάριο 2
Κριτική σκέψη και ρεαλιστική αντίληψη
Οι άνθρωποι επηρεάζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο, από τη συνθήκη συνύπαρξής τους με άλλους ανθρώπους, δικούς τους ή ξένους. Πώς εξαρτάται η ατομική από τη συλλογική αντίληψη; Πώς η αντίληψη για τον εαυτό, επίσης, καθορίζεται από τις εντυπώσεις που καλλιεργούνται στο περιβάλλον μας για εμάς; Ποιος ο ρόλος της κριτικής σκέψης στον διαχωρισμό της ψευδαισθητικής από τη ρεαλιστική αντίληψη για τον εαυτό μας και τους άλλους;

Σεμινάριο 3
Ανθρωπισμός και κριτική σκέψη
Η κριτική σκέψη δεν είναι απλώς μέθοδος σκέψης, αντίδοτο στην παθητική σκέψη. Είναι σκέψη που αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα του ατομικού ανθρώπου. Διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά του. Πώς ορίζεται η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά υπό το πρίσμα της κριτικής σκέψης;

Σεμινάριο 4
Κριτική σκέψη και εκπαίδευση
Ποια η θέση της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση; Ορίζουν επαρκώς τα αναλυτικά προγράμματα το περιεχόμενο που μπορεί να πάρει η κριτική σκέψη; Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αυτενεργήσουν στην κατεύθυνση της συγκρότησης διδακτικών παραδειγμάτων κριτικής σκέψης, ανάλογα με τη διδακτέα ύλη;

Σεμινάριο 5
Η άσκηση της κρίσης
Η κρίση είναι ικανότητα. Όλες οι ικανότητες ασκούνται για να εμπεδωθούν και να διατηρηθούν. Η κρίση πώς ασκείται; Πώς η κριτική σκέψη γίνεται ικανότητα και πώς διατηρείται; Με ποιες ευκαιρίες και σε ποιες περιπτώσεις ασκείται η κρίση; Τι συνεπάγεται η άσκηση της κρίσης μας για τις ιδέες και τις αποφάσεις μας;

Σεμινάριο 6
Η κρίση σε εποχές ατομικής και συλλογικής κρίσης
Οι εποχές κρίσης ευνοούν την κριτική σκέψη; Μήπως οι εποχές κρίσης είναι απότοκο εποχών στις οποίες απουσιάζει ή υστερεί η κριτική σκέψη; Πώς η κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση ατομικών και συλλογικών κρίσεων;

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής CIIM
Διευθυντής MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: α) ενηλίκους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης β) εκπαιδευτικούς γ) γονείς
Περίοδος διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / 90λεπτη διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ποιότητα στην αγωγή είναι διαρκές ζητούμενο στην παιδαγωγική πράξη και κομβική πολιτισμική επιταγή. Η πολύχρονη εμπειρία του Καθηγητή Ι. Χριστοδούλου στην ποιοτική εκπαίδευση, η εμπειρογνωμοσύνη και η απαιτητική προσέγγισή του για την Παιδεία και την Αγωγή εγγυώνται το ανώτερο επίπεδο των Σεμιναρίων, τα οποία συνδυάζουν την πρωτότυπη θεωρία και τη βιωματική άσκηση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η Θεματική Ενότητα «Η Ποιότητα στην Αγωγή» αποτελείται από 6 σεμινάρια, το καθένα από τα οποία ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σεμινάριο 1
Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός
Ποια τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού; Ποιες οι προκλήσεις και ποιοι οι περιορισμοί στο παιδαγωγικό λειτούργημα του εκπαιδευτικού; Η προσωπικότητα του παιδιού και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού.

Σεμινάριο 2
Ο γονιός ως παιδαγωγός
Απλώς γονιός ή παιδαγωγός; Η ιδιότητα του γονιού ως παιδαγωγού και άλλες ιδιότητες του γονιού. Οι παιδαγωγικές προσδοκίες των παιδιών από τους γονείς. Η βοήθεια που προσφέρουν τα παιδιά στους γονείς στο παιδαγωγικό τους έργο. Η οικογενειακή εστία ως παιδαγωγικό περιβάλλον. Πόσο σημαντική είναι η παιδαγωγική ηλικία του παιδιού για τον ενήλικο βίο του και τις σχέσεις με τους γονείς του;

Σεμινάριο 3
Η διαδικασία της αγωγής
Μορφές και στρατηγική της παιδαγωγικής διαδικασίας. Η μέθοδος της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Οι θέσεις παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Η διάρκεια της αγωγής. Ικανότητες και απαιτήσεις της παιδαγωγικής διαχείρισης. Προετοιμασία και επιτέλεση του παιδαγωγικού έργου.

Σεμινάριο 4
Η παιδαγωγική του διαλόγου
Ο διάλογος ως παράγοντας οικογενειακής ανάπτυξης. Ο διάλογος ως μέσο εξέλιξης της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο χρόνος του διαλόγου: αρχή και τέλος. Το περιεχόμενο της διαλογικής παιδαγωγικής πράξης. Οι μέτοχοι στον παιδαγωγικό διάλογο. Ο αντιδογματικός και διαλεκτικός χαρακτήρας της διαλεκτικής παιδαγωγικής. Ασκήσεις και παραδείγματα.

Σεμινάριο 5
Αγωγή και εικονικός κόσμος
Εικονικός και πραγματικός κόσμος υπό το πρίσμα της Αγωγής. Πόσο επηρεάζουν την παιδαγωγική προσπάθεια τα βιώματα της εικονικής πραγματικότητας; Μπορεί η πληροφορική τεχνολογία να ενισχύσει την Παιδαγωγική; Σύγχρονα μέσα εικονικής επικοινωνίας και Παιδαγωγική.

Σεμινάριο 6
Η Αγωγή ως ανώτερη γνώση
Για να μετασχηματιστεί η παιδαγωγική θεωρία σε πράξη προϋποτίθεται η θεωρία ως ανώτερη γνώση. Ποια τα χαρακτηριστικά της ανώτερης γνώσης; Ποιο το περιεχόμενο της ανώτερης παιδαγωγικής γνώσης που μετουσιώνεται σε παιδαγωγική πράξη;

ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Αναστασία Καψάλη
Νηπιαγωγός και Κοινωνιολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

Η Θεματική Ενότητα «Εγώ και το Παιδί μου αποτελείται από τρία σεμινάρια, το καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντας/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά τριών 90 λεπτών διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σεμινάριο 1
Το παιχνίδι: Ο κόσμος των παιδιών – φυσικός τρόπος μάθησης και κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη
Το παιχνίδι αποτελεί μέσο προετοιμασίας για τις μετέπειτα σημαντικές δραστηριότητες και προκλήσεις της ζωής του παιδιού, είναι ο φυσικός τρόπος μάθησης και ανάπτυξης, το μέσο για την συναισθηματική ενδυνάμωση, τη διαχείριση των καθημερινών εμπειριών, την κοινωνικοποίηση, την ενεργή εμπλοκή του σε δραστηριότητες, την ανάπτυξη της φαντασίας και εφευρετικότητας, της επιμονής και του πειραματισμού, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Είναι ένα χρωματιστό χαρτί γεμάτο πληροφορίες, από τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τον ψυχικό κόσμο και τις φωνές των παιδιών που πολλές φορές δεν ακούμε ή άθελα μας αγνοούμε.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το ρόλο και την αξία του παιχνιδιού καθώς θα ανακαλύψουν:

 • Τη σημαντικότητα στη λειτουργία του παιχνιδιού
 • Βασικές κατηγορίες παιχνιδιού
 • Τι μας λένε οι αναπτυξιακές θεωρίες για την σημασία του παιχνιδιού
 • Ποια είναι η κοινωνική πλευρά του παιχνιδιού

Το σεμινάριο Το παιχνίδι: Ο κόσμος των παιδιών – φυσικός τρόπος μάθησης και κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

Σεμινάριο 2
Η φωνή των παιδιών: Παιδαγωγική της ακρόασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Αναστασία Καψάλη
Νηπιαγωγός και Κοινωνιολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Η πιο βασική ανθρώπινη ανάγκη είναι να κατανοείς και να γίνεσαι κατανοητός . Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσεις είναι να ακούσεις τους άλλους». Nicols , R.(1980)

Η παιδαγωγική της ακρόασης αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών να ακούγεται η «φωνή» τους. Ακούω ενεργητικά σημαίνει ότι προσπαθώ να κατανοήσω, να αφουγκραστώ τον συνομιλητή μου, αυτόν που έχω απέναντί μου, λαμβάνοντας υπόψη μου τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του και η συναισθηματική του ανάπτυξη που με τη σειρά τους οδηγούν στην δημιουργική ανάπτυξη και την επιτυχημένη επικοινωνία. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αναγνώριση και η αποτίμηση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας, στοιχεία που συναντάμε στις μέρες μας έντονα στα σχολικά περιβάλλοντα.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα αναγνωρίσουν:

 • Το ρόλο της ακρόασης για επιτυχημένη και εποικοδομητική επικοινωνία ως μια δημοκρατική πρακτική
 • Το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζονται ελεύθερα και να είναι ενεργητικοί συμμέτοχοι στα θέματα που τους αφορούν
 • Τη σύνδεση της ενεργητικής ακρόασης με την εκπαιδευτική διαδικασία

Το σεμινάριο Η φωνή των παιδιών: Παιδαγωγική της ακρόασης ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

Σεμινάριο 3
Η κοινωνικοποίηση του παιδιού – Ο ρόλος της οικογένειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Αναστασία Καψάλη
Νηπιαγωγός και Κοινωνιολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: Γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Περίοδος Διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοινωνικοποίησης είναι μια συνεχής, δυναμική και μεταβαλλόμενη διαδικασία που επιτελείται μέσα από συγκεκριμένους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς. Κατά την διαδικασία αυτή, το άτομο μαθαίνει, εσωτερικεύει και ενστερνίζεται τις αξίες, τον πολιτισμό και τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς, στοιχεία που το βοηθούν στην ομαλή ένταξή του, την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, την ανάπτυξη των κοινωνικών του ρόλων. Οικογένεια ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης χαρακτηρίζεται αρχικά από τις αλληλεπιδράσεις και τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των μελών της. Η οικογένεια, από τη γέννηση του παιδιού, θέτει τις αξίες, τους κανόνες, τα πρότυπα συμπεριφοράς που υιοθετεί , υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την ομαλή κοινωνική του ένταξη. Από την οικογένεια, μέσω του μηχανισμού μίμησης το παιδί μαθαίνει να μιλά, να συμπεριφέρεται, να αποδέχεται κανόνες συμπεριφοράς, τον πολιτισμό και την κουλτούρα, την ηθική και τις αξίες. Επιδράσεις που με τη σειρά τους συμβάλουν στην ανάπτυξη του παιδιού.

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αξία της Διαδικασίας την κοινωνικοποίησης και θα αναγνωρίσουν:

 • Το ρόλο της οικογένειας ως πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης
 • Τους βασικούς ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτελείται η διαδικασία της Κοινωνικοποίησης και πως αυτοί συμβάλουν στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη των παιδιών
 • Την έννοια της κοινωνικότητας και τη σημασία που αυτή έχει στη ζωή μας

Κυριακίδου Ο. και Σαλαβού Ε. (2014). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα: εκδόσεις Rosili.
Brooks, A.C. (2010). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μετάφραση Σοκοδήμος Α. Αθήνα: εκδόσεις Έλλην.

Το σεμινάριο Η κοινωνικοποίηση του παιδιού – Ο ρόλος της οικογένειας ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής CIIM
Διευθυντής MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε:

 1. οργανωμένες ομάδες προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και αντίστασης στην κοινωνική αδικία
 2. άτομα που επιδιώκουν την κοινωνική αξιοπρέπεια

Περίοδος διεξαγωγής: ΤΒΑ
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: ΤΒΑ
Κόστος: €40 / 90λεπτη διάλεξη ή €120 / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ανάγκη να διασφαλίζουν τα άτομα ζωτικό χώρο κοινωνικής ύπαρξης είναι αδήριτη. Αυτό επιδιώκουν όλα τα άτομα. Δεν τα καταφέρνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, για διάφορους λόγους. Έτσι προκύπτει το αίτημα για δικαιοσύνη. Καταλαβαίνουμε τι είναι η δικαιοσύνη όταν αναφερόμαστε στην αδικία. Τα ζητήματα κοινωνικής αδικίας αφορούν σε συγκρούσεις για τη διασφάλιση της ατομικής αξιοπρέπειας.

Πρόκειται για σεμινάριο το οποίο ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν την ολοκληρωμένη σειρά διαλέξεων, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στο σεμινάριο μελετώνται:

 • Η οικονομική και ταξική ανισότητα
 • Προκαταλήψεις λόγω καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας και φύλου
 • Προκαταλήψεις και ανισότητες στο κυπριακό κοινωνικό σύστημα
 • Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Ατομικές μορφές αντίστασης στην κοινωνική αδικία

Το σεμινάριο Αντίσταση στην Κοινωνική Αδικία ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CIIM DEI
Στοιχεία επικοινωνίας
Διαβάστε το Εγχειρίδιο
Δηλώσε Συμμετοχή