ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η διαφορετικότητα δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο εργασίας, καθώς μπορεί να είναι ορατή, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, οι σωματικές αναπηρίες, η θρησκεία, ή μπορεί να είναι αισθητή σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες, για παράδειγμα, όταν κάποιος μπορεί να είναι «ο/η μόνος/η αλλοδαπός/η», ή «ο/η μόνος/η ΛΟΑΤΚΙ+», ή «ο/η μόνος/η νεοεισερχόμενος/η», ή «η μόνη γυναίκα, ο μόνος άντρας». Ένας τεράστιος αριθμός από έρευνες διαπίστωσε ότι ένας κορυφαίος παράγοντας εξαιτίας του οποίου οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη δουλειά τους είναι η έλλειψη συμμετοχικότητας και συμπερίληψης μέσα στα εργασιακά τους περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, οι μελετητές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, ορίζουν τη συμπερίληψη με βάση δύο ξεχωριστά στοιχεία: τη μοναδικότητα και το αίσθημα του ανήκειν. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, έχουν την ανάγκη να αισθάνονται μέρος μιας ομάδας, η οποία συγχρόνως, δεν τους αναγκάζει να αφομοιωθούν. Ο Θεματικός Κύκλος «Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» δημιουργεί συνθήκες συμπερίληψης και συμμετοχικότητας μέσα από αποτελεσματικά προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη, τόσο τη μοναδικότητα των εργαζομένων και των πολιτών γενικότερα, όσο και το αίσθημα του ανήκειν. Παρέχουν στους ηγέτες, εργαλεία και ευκαιρίες επιμόρφωσης, συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική διακυβέρνηση, ώστε να υποστηρίζουν ένα δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή είναι και η στιγμή όπου η Πολιτισμική Νοημοσύνη (CQ®) μπαίνει στο παιχνίδι!

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Ανάπτυξη της Πολιτισμικής Νοημοσύνης (CQ®). Γιατί τη χρειαζόμαστε;
 2. CQ® για την Αναγνώριση και Διαχείριση της Σιωπηρής / Ασυνείδητης Προκατάληψης
 3. CQ® για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη
 4. CQ® για τον/την Πολιτισμικά Ευφυή Εκπαιδευτικό: Δημιουργία δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων
 5. CQ® για τη Διαχείριση της Σιωπηρής / Ασυνείδητης Προκατάληψης στην Υγειονομική Περίθαλψη
 6. CQ® για τους Επαγγελματίες Επιβολής του Νόμου

Συνεργαζόμενος Φορέας: Πολιτιστικός Οργανισμός Curious Qat
Ειδικός σε θέματα Πολιτισμικής Νοημοσύνης και Πολιτιστικής Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (CQ®)
Γιατί τη χρειαζόμαστε;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: εταιρίες (τοπικές και πολυεθνικές), επαγγελματίες / διευθυντές οργανισμών, τοπικές αρχές και κυβερνητικά τμήματα, πανεπιστήμια και κολέγια (ακαδημαϊκό / διδακτικό / διοικητικό προσωπικό και φοιτητές), επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτές, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπροσώπους επιχειρήσεων και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, κυβερνητικές και επιχειρηματικές οντότητες, ενδιαφερόμενα άτομα.
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο Ανάπτυξη της Πολιτισμικής Νοημοσύνης (CQ®). Γιατί τη χρειαζόμαστε, προχωρά στο επόμενο επίπεδο πέρα από την πολιτισμική ευαισθητοποίηση, χρησιμοποιώντας έρευνα και αναγνωρισμένες μεθόδους για την οικοδόμηση της πολιτισμικής νοημοσύνης ενός ατόμου. Αυτό οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές διαπολιτισμικές συνδέσεις και βελτιωμένες προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα και οργανισμούς που αναζητούν αποδεδειγμένες στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της θέσης τους ως παγκόσμιοι πολίτες. Αυτό το σεμινάριο μεικτής μάθησης θα ωφελήσει οποιονδήποτε αλληλοεπιδρά με διαφορετικούς πολιτισμούς, είτε γενεαλογικούς, είτε εθνοτικούς, ή ακόμη και οργανωτικούς πολιτισμούς μέσα σε ένα χώρο εργασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν για το δικό τους επίπεδο πολιτισμικής νοημοσύνης και τις τέσσερις δεξιότητες της CQ: CQ Κίνητρο, CQ Γνώση, CQ Στρατηγική και CQ Δράση. Ταυτόχρονα, θα εξοπλιστούν με στρατηγικές για την εφαρμογή της CQ σε οποιοδήποτε πολυπολιτισμικό πλαίσιο, με στόχο τη βελτίωση των διαπολιτισμικών επιδόσεών τους.

Οφέλη

 • Αυτογνωσία για το πώς ο πολιτισμός επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις μας με τους γύρω μας
 • Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης και εφαρμογής της CQ στον εαυτό μας και στους γύρω μας
 • Αποτελεσματικότητα συνεργασίας με πολυπολιτισμικούς συναδέλφους και πελάτες

Το σεμινάριο Ανάπτυξη Πολιτισμικής Νοημοσύνης (CQ®) ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη τη σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CQ® ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ / ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: εταιρίες (τοπικές και πολυεθνικές), επαγγελματίες / διευθυντές οργανισμών, τοπικές αρχές και κυβερνητικά τμήματα, πανεπιστήμια και κολέγια (ακαδημαϊκό / διδακτικό / διοικητικό προσωπικό και φοιτητές), επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτές, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπροσώπους επιχειρήσεων και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, κυβερνητικές και επιχειρηματικές οντότητες, ενδιαφερόμενα άτομα
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο CQ® για την Αναγνώριση και Διαχείριση της Ασυνείδητης Προκατάληψης αναβαθμίζει την επαγγελματική και προσωπική μας ζωή, παρέχοντάς μας μια σε βάθος κατανόηση της σιωπηρής προκατάληψη, γνωστή και ως ασυνείδητη προκατάληψη.

Η πολιτισμική ποικιλομορφία, υπάρχει στις δικές μας κοινότητες όπως υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και οι εμπειρίες ζωής κάθε ατόμου μπορούν να οδηγήσουν σε ασυνείδητη προκατάληψη. Δεδομένου ότι όλοι έχουμε προκαταλήψεις, αυτό το σεμινάριο διδάσκει τη διαχείριση της προκατάληψης κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων μας με άλλους.

Αυτή η ανεκτίμητη δεξιότητα ωφελεί άτομα και Οργανισμούς βοηθώντας τους να αποκτήσουν αυτογνωσία μέσα από πολιτισμικά ευφυείς στρατηγικές και εξοπλίζουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με εφαρμόσιμες γνώσεις για την πολιτισμική ποικιλομορφία, τις διαπροσωπικές αλλά και τις συστημικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στις κοινωνικές και οργανωτικές πρακτικές, διαδικασίες και πολιτικές.

Οφέλη

 • Κατανοούμε γιατί η προκατάληψη έχει σημασία
 • Αναγνωρίζουμε πηγές σιωπηρής/ασυνείδητης προκατάληψης
 • Εντοπίζουμε συστημικές προκαταλήψεις στους οργανισμούς και τα ιδρύματά μας
 • Εφαρμόζουμε πολιτισμικά έξυπνες στρατηγικές για διαχείριση της προκατάληψης

Το σεμινάριο CQ® για την Αναγνώριση και Διαχείριση της Ασυνείδητης Προκατάληψης ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CQ® ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ενσωματώσουν την CQ στις πρωτοβουλίες τους
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο CQ® για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη αποτελεί μια οργανωτική προσπάθεια για αύξηση της διαφορετικότητας στην εκπροσώπηση, σε κάθε επίπεδο ενός οργανισμού, για ενεργό ανταπόκριση σε ατομικές και συστημικές προκαταλήψεις, συμπεριφορές, πολιτικές και πρακτικές, για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν δίκαιη πρόσβαση σε ευκαιρίες, καθώς και για την προώθηση ενός περιβάλλοντος, όπου τα άτομα με διαφορετικές ταυτότητες βιώνουν το αίσθημα του ανήκειν και της εκτίμησης. Η Πολιτισμική Νοημοσύνη είναι το θεμέλιο και ο στρατηγικός σύνδεσμος με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη (Diversity, Equity, and Inclusion), για τη δημιουργία διαφορετικών, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιων εργασιακών περιβαλλόντων.

Πώς η CQ υποστηρίζει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη; Εδώ και χρόνια, επικρατεί η αντίληψη ότι η διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας, ισοδυναμεί με τη βελτίωση στην οργανωτική απόδοση μιας ομάδας. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από διαφορετικές ομάδες να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την απόδοσή τους εάν τα άτομα που τις αποτελούν δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για να το κάνουν. Η πολιτισμική νοημοσύνη (CQ) είναι το θεμέλιο και ο στρατηγικός σύνδεσμος που διασφαλίζει ότι οι προσπάθειές σας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, οδηγούν σε ουσιαστικά και βιώσιμα αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε προσπάθεια δημιουργίας μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής οργανωτικής κουλτούρας.

Οφέλη:

 • Αύξηση προσλήψεων με διαφορετικά ταλέντα
 • Διαχείριση προκατάληψης κατά τη διαδικασία πρόσληψης
 • Βελτίωση της απόδοσης διαφορετικών ομάδων
 • Εντοπισμός ανισοτήτων μεταξύ πολιτισμικών ομάδων και συστημάτων
 • Μετρήσιμη πρόοδος
 • Δημιουργία δίκαιων πολιτικών, πρακτικών και συστημάτων
 • Δημιουργία στρατηγικής βασισμένη στην έρευνα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς
 • Ανάπτυξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αμφισβητούν τους κανόνες και τις πρακτικές αποκλεισμού
 • Διευκόλυνση και ενεργοποίηση διαφορετικών φωνών και προοπτικών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού

Το σεμινάριο CQ® για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CQ® ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΥΦΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Δημιουργία δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, ώστε να ενσωματώσουν την CQ στις πρωτοβουλίες τους
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο CQ® για τον/την Πολιτισμικά Ευφυή Εκπαιδευτικό: Δημιουργία δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων, αναπτύχθηκε για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και καθηγητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέντορες και διαχειριστές/ριες που αναζητούν αποδεδειγμένες στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση του ρόλου τους ως ηγέτες της εκπαίδευσης.

Μαθαίνοντας πώς να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε την πολιτισμική νοημοσύνη στον εαυτό μας και στους άλλους και αυξάνοντας την αυτογνωσία του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις μας με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, μπορούμε να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές μας.

Αυτό το σεμινάριο είναι εξαιρετικά διαδραστικό και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής στον πραγματικό κόσμο, δραστηριότητες αναστοχασμού, ζωντανά παραδείγματα, ομαδικές δραστηριότητες και πολλά άλλα, όλα εστιασμένα σε προκλήσεις και ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας του εκπαιδευτικού και της αύξησης της επιτυχίας των μαθητών.

Οφέλη

 • Αυξημένη αυτογνωσία των δικών μας πολιτισμικών αξιών και πώς ο πολιτισμός επηρεάζει τη διδασκαλία μας
 • Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτισμικής νοημοσύνης στις διδακτικές μας πρακτικές
 • Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα διδασκαλίας, καθοδήγησης και συνεργασίας με μαθητές που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
 • Μαθαίνουμε για το δικό μας επίπεδο πολιτιστικής νοημοσύνης και τις τέσσερις δυνατότητες του CQ: CQ Drive, Γνώση CQ, Δράση CQ και Στρατηγική CQ

Το σεμινάριο CQ® για τον/την Πολιτισμικά Ευφυή Εκπαιδευτικό: Δημιουργία δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CQ® ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ/ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: οργανισμούς και επαγγελματίες υγείας
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο CQ® για τη Διαχείριση της Σιωπηρής/Ασυνείδητης Προκατάληψης στην Υγειονομική Περίθαλψη παρέχει στους επαγγελματίες υγείας, μια σε βάθος κατανόηση της σιωπηρής προκατάληψης, γνωστής και ως ασυνείδητης προκατάληψης. Διδάσκει πώς να διαχειριζόμαστε την προκατάληψη και τις αλληλεπιδράσεις μας με διαφορετικούς ασθενείς, επαγγελματίες και συνομηλίκους. Τους βοηθά επίσης να αποκτήσουν αυτογνωσία και να εξοπλιστούν με εφαρμόσιμες γνώσεις σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία, τις διαπροσωπικές και συστημικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στις πρακτικές, τις διαδικασίες και τις πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης.

Το σεμινάριο ρίχνει μια βαθύτερη ματιά και αποκαλύπτει αυτό που μας κάνει διαφορετικούς, εστιάζοντας στις εσωτερικές βασικές μας αξίες. Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ουδέτερα εργαλεία και γλώσσα χωρίς ντροπή, που να διευκολύνουν τις συζητήσεις που επικεντρώνονται σε σενάρια πραγματικού κόσμου. Λαμβάνουν επίσης στρατηγικές και πρακτικές συμβουλές για να δρουν και να σκέφτονται διαφορετικά, ώστε να αισθάνονται περισσότερο ικανοί να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν την προκατάληψη στον εαυτό τους και στους συναδέλφους τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες ολοκληρώνουν το σεμινάριο, νιώθοντας πιο σίγουροι ότι μπορούν να κάνουν τη θετική διαφορά.

Οφέλη

 • Κατανοούμε γιατί η προκατάληψη έχει σημασία στην υγειονομική περίθαλψη
 • Αναγνωρίζουμε τις πηγές προκατάληψης στην υγειονομική περίθαλψη
 • Προσδιορίζουμε την προκατάληψη σε Οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης
 • Εφαρμόζουμε πολιτισμικά έξυπνες στρατηγικές που μετριάζουν τις προκαταλήψεις στην υγειονομική περίθαλψη

Το σεμινάριο CQ® για τη Διαχείριση της Σιωπηρής/Ασυνείδητης Προκατάληψης στην Υγειονομική Περίθαλψη ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CQ® ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CQ & Unconscious Bias
Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε: οργανισμούς και επαγγελματίες επιβολής του νόμου (αστυνομία, στρατός, κτλ)
Περίοδος Διεξαγωγής: TBA
Μέρες & ώρες διεξαγωγής: TBA
Κόστος: 40€ / διάλεξη ή 120€ / σεμινάριο (σειρά τριών 90λεπτων διαλέξεων με πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Πληροφορίες / κράτηση θέσεων: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο CQ® για τους Επαγγελματίες Επιβολής του Νόμου παρέχει εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη το πολιτιστικό πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών τους με τις διαφορετικές κοινότητες, Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί τις δράσεις που αναλαμβάνουν εξοπλίζοντας τους με δεξιότητες Πολιτισμικής Νοημοσύνης ενώ αλληλεπιδρούν με ανθρώπους διαφορετικών υποβάθρων και πολιτισμών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διαχείρισης συγκρούσεων. Στο σεμινάριο δηλαδή, ξεπερνούμε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την προκατάληψη και παρέχουμε στους επαγγελματίες προστασίας και επιβολής του νόμου, ένα σύνολο στρατηγικών εργαλείων για τη διαχείριση της προκατάληψης, μέσα από το πρίσμα του CQ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ορισμούς και παραδείγματα προκατάληψης και ερωτήσεις προβληματισμού, πριν και μετά την εκπαίδευση, με στόχο την κατανόηση διαφορετικών τύπων προκατάληψης, την εξάσκηση στους τρόπους χρήσης της πολιτισμικής νοημοσύνης για τη διαχείριση αυτών των προκαταλήψεων και την ικανότητα απάντησης με πολιτισμικά έξυπνο τρόπο όταν υποβαλλόμαστε προσωπικά σε προκατάληψη.

Οφέλη

 • Διατήρηση θετικών σχέσεων με την κοινότητα
 • Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Χρήση δημιουργικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και μετριασμού διενέξεων
 • Απόκτηση προσωπικής αίσθησης ευεξίας

Το σεμινάριο CQ® για τους Επαγγελματίες Επιβολής του Νόμου ολοκληρώνεται σε τρεις 90λεπτες διαλέξεις. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οι οποίοι/ες παρακολουθούν ολοκληρωμένη την σειρά των τριών 90λεπτων διαλέξεων, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

CIIM DEI
Στοιχεία επικοινωνίας
Διαβάστε το Εγχειρίδιο
Δηλώσε Συμμετοχή