Συχνές Ερωτήσεις

Ως μη-κρατική, μη-κερδοσκοπική Σχολή για Επιστήμες της Διοίκησης, το CIIM ασχολείται με τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για την κοινωνία. Σήμερα, την κυπριακή κοινωνία, τις κοινωνίες της γύρω περιοχής, αλλά και την παγκόσμια κοινωνία απασχολούν τα εξής θέματα:

 • Η έλλειψη θέσεων εργασίας και η πενιχρή προοπτική εργοδότησης αποφοίτων Πανεπιστημίου που δεν έχουν εργασιακή πείρα (ενδεικτικά, η πιθανότητα κάποιο άτομο που αποφοιτά από το πανεπιστημίο να παραμείνει άνεργο για περισσότερο από έξι μήνες μετά την αποφοίτησή του είναι κοντά στο 30%).
 • Η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο Πανεπιστήμιο και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργοδότες, οδηγεί στη συνύπαρξη από τη μια της ανεργίας των νέων και από την άλλη της ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας για απόφοιτους/ες Πανεπιστημίου.
 • Επίσης, λόγω του ότι η συμβατική Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι συνήθως υπερβολικά θεωρητική, και όχι άμεσα σχετιζόμενη με το τι αναζητούν οι εργοδότες, και επίσης λόγω του ότι παραλέιπει να προσφέρει εμπειρία και πρακτική εξάσκηση, οι απόφοιτοι/ες δεν προετοιμάζονται επαρκώς για μια επικερδή απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας είναι είτε κορεσμένες ή μειώνονται.
 • Ο χαμηλός ρυθμός δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας και η σταθερή απώλεια της διεθνούς ανταγωνισιμότητας πολλών οικονομιών στη περιοχή και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το χαμηλό επίπεδο ηθικών προτύπων και τα πολυπληθή σκάνδαλα που αναδύονται στην επιφάνεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.
Το Προπτυχιακό πρόγρμμα του CIIM είναι θεμελιωμένο σε τέσσερεις πυλώνες:

 • Πυλώνας προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης από την πρώτη μέρα – για να ενδυναμωθούν οι νέοι και οι νέες με αυτοπεποίθηση, επαγγελματισμό, και την στάση «μπορώ να το κάνω» για να επιτύχουν στις προκλήσεις του νέου κόσμου, της νέας οικονομίας που διαμορφώνεται και που είναι ενα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, επιταχυμένης αλλαγής και συνταρακτικής αβεβαιότητας.
 • Πυλώνας ακαδημαϊκής αριστείας και απασχολημότητας – για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ ακαδημαϊκών προσόντων από τη μια, και ικανοτήτων που απαιτούνται από τους εργοδότες από την άλλη. Για να γνωρίζουν πως να εφαρμόζουν στην πράξη αυτό που μαθαίνουν στην θεωρία. Για να είναι εξοπλισμένοι/ες ήδη με εργασιακή πείρα πριν ακόμα να αποφοιτήσουν, ενώ ακόμα φοιτούν.
 • Πυλώνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας – για να εμπνευστούν με τη δημιουργική σκέψη, με την ικανότητα δημιουργίας αξίας, και το επιχειρηματικό πνεύμα, που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, για τη δημιουργία εργασίας, και για το νέο οικονομικό μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας.
 • Πυλώνας ηθικών αξιών και κοινωνικής ευθύνης – για να εμποτιστούν με ηθικές αξίες και αρχές και για την αύξηση του επιπέδου της ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας της νέας γενιάς.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BBA, που προσφέρει το CIIM, έχει σχεδιαστεί για επίλεκτους/ες απόφοιτους λυκείου που διαθέτουν την φιλοδοξία, την ωριμότητα και μια ισχυρή ακαδημαϊκή προετοιμασία για να παρακολουθήσουν ένα υψηλής ποιότητας προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην προετοιμασία τους ταυτόχρονα και για μια διευθυντική και επιχειρηματική σταδιοδρομία καθώς και για την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ ή Διδακτορικό). Μπορεί οι υποψήφιοι και υποψήφιες να προέρχονται είτε από δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές μέσης εκπαίδευσης και να ψάχνουν για ένα πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου, το οποίο να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των πανεπιστημιακών σπουδών στην Κύπρο και των σπουδών στο εξωτερικό, ενώ θα προσφέρει κάτι διαφορετικό και μοναδικό που θα τους δώσει προβάδισμα σε μια αγορά όπου υπάρχει υπερπροσφορά από πτυχία και πανεπιστημιακά διπλώματα μαζικής παραγωγής.
Πρόκειται για ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor in Business Administration, BBA) που παρόμοιο του δεν υπάρχει άλλο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Έχει τα ακόλουθα μοναδικά και πολύτιμα χαρακτηριστικά:

 1. Είναι ένα μεταμορφωτικό BBA που θα σας μεταμορφώσει σε απόφοιτους έτοιμους να αντιμετωπίσουν τον αναδυόμενο νέο κόσμο.
 2. Συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με τα επαγγελματικά προσόντα (ACA, ACCA, CIMA).
 3. Θα σας προετοιμάσει τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ ή Διδακτορικό).
 4. Τα μαθήματα διδάσκουν μια ομάδα καθηγητών-ακαδημαϊκών καθώς και επαγγελματιών τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό με διεθνή εμβέλεια.
 5. Εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που καθιστούν την εκμάθηση πιο εύκολη και ευχάριστη.
 6. Προσφέρει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις από τις οποίες έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε:
  • Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων (International Business and Management)
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation and Entrepreneurship)
  • Πληροφορική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Information Technology)
  • Χρηματοικονομική και Διοικητική Λογιστική (Financial and Managerial Accounting)
 7. Σας προετοιμάζει τόσο για την εξασφάλιση επικερδούς απασχόλησης όσο και για τη δημιουργία της δικής σας καινοτόμας επιχείρησης.
 8. Σας προσφέρει την ευκαιρία να σπουδάσετε για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο της επιλογής σας.
 9. Σας προσφέρει την ευκαιρία να τοποθετηθείτε σε κάποια θέση εργασίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για να αποκτήσετε εργασιακή πείρα και να αυξήσετε την απασχολησιμότητα σας, δηλαδή την ικανότητα σας να βρείτε και να διατηρήσετε μία θέση εργασίας.
 10. Σας εφοδιάζει με μεταβιβάσιμες δεξιότητες και σας παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης ώστε να είστε σε θέση να αποκτήσετε κινητικότητα επαγγελματικά και γεωγραφικά.
Η μετασχηματίζουσα μετασχηματιστική μάθηση είναι ένα είδος μάθησης που δεν μεταφέρει απλώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αλλά μεταμορφώνει επίσης στάσεις, νοοτροπίες, και συμπεριφορές. Η ευελιξία, μια στάση σιγουριάςη αυτοπεποίθηση ότι είσαι ικανός/ή να κάνεις πετύχεις σχεδόν τα πάντα, και η γρήγορη αντίδραση ανταπόκριση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις της αγοράς είναι θεμελιώδη χαρίσματα και ιδιότητες που οι εργοδότες αναζητούν στους υποψήφιους για θέσεις εργασίας, αλλά είναι τόσο σπάνια μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίου. Στο νέο κόσμο που διαμορφώνεται στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση οι εργοδότες προσλαμβάνουν προσωπικό με κριτήριο την στάση και την νοοτροπία και όχι μόνο τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων
Οι μεταβιβάσιμες μεταφερόμενες δεξιότητες είναι θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζεστε σε οποιαδήποτε εργασία, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δεξιότητες συμμετοχής σε ομαδική εργασία, ικανότητα εντοπισμού των δεξιοτήτων των υπαλλήλωνευκαιριών που παρουσιάζονται, ικανότητες επηρεασμού των δεξιοτήτων, ηγετικές ικανότητες και άλλα. Χρειάζεστε τις δεξιότητες αυτές για να καταστήσετε τους εαυτούς σας απαραίτητους για τους εργοδότες σας αλλά και για να μπορείτε να μετακινείστε σε διάφορες θέσεις εργασίας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος ΒΒΑ του CIIM θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία ή να ξεκινήσουν και να διευθύνουν την δική τους επιχείρηση.
 • Να εισάγουν χειρίζονται την πληροφορική τεχνολογία της πληροφορικής ως ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο για να προσθέσουν αξία στον οργανισμό τους.
 • Να εντοπίζουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να ανταποκρίνονται με δημιουργική και επιχειρηματική νοοτροπία. Ακόμα καλύτερα, να δημιουργούν οι ίδιοι/ες τις ευκαιρίες.
 • Να ενεργούν βάσει αξιών: Να συμπεριφέρονται βάσει της ηθικής δεοντολογίας και με επαγγελματικό τρόπο, να έχουν την στάση «μπορώ να το κάνω», να επιδεικνύουν ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση στις επιταγές της αγοράς.ίδραση
 • Να υιοθετούν και να προωθούν την αλλαγή, να προσαρμόζονται εύκολα στις τεχνολογικές αλλαγές και στις αλλαγές της αγοράς και να λειτουργούν με την ίδια ευκολία στην Κύπρο και στο εξωτερικό με έχοντας επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc, MBA και Διδακτορικό (Ph.D.)) ή για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος (ACCA, ACA, CIMA, CFA) αφού θα έχουν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα να έχουν πολλές εξαιρέσεις απαλλαγές ως αποτέλεσμα των σπουδών τους στο πρόγραμμα ΒΒΑ.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ένας φοιτητής χρειάζεται να συσσωρεύσει 240 πιστωτικές μονάδες ECTS ως εξής:

 • 150 πιστωτικές μονάδες ECTS από μαθήματα κορμού
 • 60 πιστωτικές μονάδες ECTS από επιλεγόμενα μαθήματα
 • 18 πιστωτικές μονάδες ECTS από πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
 • 12 πιστωτικές μονάδες ECTS από διπλωματική εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φορέα εργασίας ή περιπτωσιακή μελέτη με θέμα από την λογιστική
Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται όταν μπείτε στο πρόγραμμα, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε κατεύθυνση στην αρχή του δεύτερου έτους.
Με την εξασφάλιση των 48 πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την κατεύθυνση (60 στην περίπτωση της Λογιστικής).
Μπορείτε αλλά θα χρειαστεί να διαθέσετε ένα επιπρόσθετο έτος για να πάρετε τις 48 πιστωτικές μονάδες ECTS της δεύτερης κατεύθυνσης.
Μπορείτε επιλέγοντας ένα μίγμα επιλεγόμενων μαθημάτων από διαφορετικές κατευθύνσεις ώστε να συσσωρεύσετε ένα σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων ECTS από τα επιλεγόμενα.
Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση κάποιου/ας υποψήφιου/ας για εισδοχή στο πρόγραμμα ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 • Απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο 18/20 (για τα Δημόσια)  και 85% (για τα ιδιωτικά)
 • Βαθμολογία στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις τουλάχιστο  85%  (17/20)
 • Τρία  GCE  A Level με βαθμό ΑΒΒ
 • International Baccalaureate με βαθμό τουλάχιστο 32
Οι υποψήφιος υποψήφιοι/ες θα πρέπει να τεκμηριώσει τεκμηριώσουν επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα παρουσιάζοντας ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας:

 • Πιστοποιητικό του Διεθνούς Συστήματος Ελέγχου Αγγλικής Γλώσσας (International English Language Testing System – IELTS) με βαθμολογία τουλάχιστον 6.0.
 • Πιστοποιητικό του συστήματος εξετάσεων Test of English as a Foreign Language – TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 550 (213 για τα μηχανογραφημένα).
 • Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στην Αγγλική Γλώσσα (GCE) Συνήθους Επιπέδου (O level) με βαθμολογία τουλάχιστον C.
 • Αποφοίτηση από σχολή μέσης εκπαίδευσης όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
Ναι, υπάρχει και η προσωπική συνέντευξη. Όπως συμβαίνει με όλα του τα προγράμματα σπουδών στο CIIM, το CIIM είναι πολύ επιλεκτικό και πραγματοποιεί συνεντεύξεις με όλους τους φοιτητές του πριν από την εισδοχή. Το BBA είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα για φοιτητές με χαρακτήρα και φιλοδοξία που θέλουν να κάνουν την διαφορά στον κόσμο. Όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις εισδοχής θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη με καθηγητές της σχολής.
Ναι. Το πρόγραμμα BBA του CIIM είναι ένα σοβαρό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που περιλαμβάνει την ομαδική εργασία, την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και για τον λόγο αυτό η διάδραση, και γενικά η αμφίδρομη επικοινωνία, καθώς και η συμμετοχή στην τάξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, εκτός σε περίπτωση που αφορά έκτακτης ανάγκης.
Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ανέρχονται στις € 6.800 για κάθε έτος πληρωτέα σε δύο δόσεις, η κάθε μία λίγο πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Υπάρχει επίσης ένα τέλος εγγραφής ύψους €500 το οποίο καταβάλλεται μόνο μια φορά, κατά το πρώτο έτος.
Ναι, οικονομική βοήθεια υπάρχει για τους φοιτητές που τεκμηριώνεται ότι έχουν πραγματική ανάγκη βάσει εισοδηματικών και περουσιακών κριτηρίων. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στην μορφή ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση τηςευκολιών πληρωμής, όπως αναδιάρθρωση της πληρωμής ή μετατροπή μέρους των διδάκτρων σε φοιτητικό δάνειο, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μετά την αποφοίτηση και την έναρξη απασχόλησης του φοιτητή. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο CIIM υπηρεσίες διδασκαλίας, έρευνας, ή διοικητικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ
Ναι, προσφέρεται κάποιος αριθμός υποτροφιών Υπάρχουν μερικές υποτροφίες και η διεκδίκηση τους είναι πολύ ανταγωνιστική. Χορηγούνται βάσει μόνο αποκλειστικά αξιοκρατικών κριτηρίων, όπως αποδεικνύεται από τις εξαιρετικές( ακαδημαϊκές ακαδημαϊκή επιδόσεις επίδοση και την υποδειγματική συμπεριφορά/χαρακτήρας). Οι υπότροφοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν συνεχήτης συνεχούς επίδοση αριστείας καθώς και την ηθική υποχρέωση να συμβάλλουν στην σχολή και την κοινότητα όταν αποφοιτήσουν.
Το εξάμηνο στο εξωτερικό είναι προαιρετικό μεν αλλά συνιστάται έντονα. Αναμένεται ότι όλοι οι φοιτητές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επωφεληθούν από την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο ή περισσότερο αν αυτό είναι επιθυμητό και υπάρξει συμφωνία με την σχολή. Θα δώσει στον φοιτητή την εμπειρία μιας ακόμα κουλτούρας και την ευκαιρία να δημιουργήσει νέες επαφές οι οποίες θα τον / την βοηθήσουν να γίνει πιο απασχολήσιμος και να αποκτήσει κινητικότητα στην αγορά εργασίας διεθνώς.
Η διεύθυνση του CIIM έχει προβεί σε διευθετήσεις με τα πανεπιστήμια που συνεργάζεται να μην χρεώνουν δίδακτρα για τους φοιτητές του προγράμματος και σε αντάλλαγμα το CIIM να μην χρεώνει δίδακτρα στους δικούς τους φοιτητές. Οι φοιτητές που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus, θα επωφελούνται από την επιχορήγηση των εξόδων διαμονής τους. Οι φοιτητές που μεταβαίνουν σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εκτός Erasmus) θα επωφελούνται από τα το μειωμένα μειωμένο κόστη κόστος διαμονής μέσω αμοιβαίων ρυθμίσεων που γίνονται από τομεταξύ του CIIM με αυτά τακαι των εν λόγω ιδρύματαιδρυμάτων. Το CIIM θα προσφέρει επίσης επιδότηση ύψους €500 για την στέγαση. Η κάλυψη των υπόλοιπων εξόδων αποτελεί ευθύνη του σπουδαστή.
Κατά το δεύτερο ή το τρίτο έτος σπουδών, μετά που θα ενημερωθεί η σχολή και θα υπάρξει συμφωνία για το εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και έγκριση των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με την συναίνεση της σχολής, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ένα χρόνο στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου ή τρίτου έτους σπουδών.
Τριάντα διδακτικές μονάδες πίστωσης ECTS, νοουμένου ότι ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πάρει τα μαθήματα που είναι εγκεκριμένα από το CIIM, θα αξιολογηθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που τον / την φιλοξενεί και θα περάσει τα μαθήματα με επιτυχία.
Από κάθε φοιτητή και φοιτήτρια αναμένεται να ότι θα αποκτήσει λειτουργική γνώση μιας τρίτης γλώσσας (πέραν της μητρικής του γλώσσας και της Αγγλικής). Αυτή μπορεί να μπορούσε να είναι οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή διεθνής γλώσσα όπως τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Ρωσικά, τα Αραβικά και τα Κινέζικα. Αυτές οι γλώσσες θα διδάσκονται είτε από το CIIM είτε από συνεργαζόμενες σχολές ξένων γλωσσών με μειωμένα δίδακτρα (που δεν συμπεριλαμβάνονται στα δίδακτρα του CIIM). Οι φοιτητές θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για Τρίτη Γλώσσα εάν περάσουν τις εξετάσεις του ενδιάμεσου επιπέδου (intermediate level) στην γλώσσα που θα επιλέξουν. Η απαίτηση για την γλώσσα δεν εφαρμόζεται για τους φοιτητές που αποδεδειγμένα κατέχουν δεξιότητες τρίτης γλώσσας στο ενδιάμεσο επίπεδο και άνω.
Η απασχόληση για πρακτική άσκηση είναι τοποθέτηση σε συνεργαζόμενη εταιρεία για τρίμηνη πρακτική άσκηση, αλλά μπορεί να επεκταθεί και να είναι διάρκειας μέχρι έξι μηνών. Θα είναι χωρίς πληρωμή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της εταιρείας, του φοιτητή και του CIIM. Η πρακτική άσκηση διευθετείται με κοινή προσπάθεια του φοιτητή /της φοιτήτριας και του CIIM. Ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει να ετοιμάσει και να υποβάλει γραπτή έκθεση έκτασης 5.000 λέξεων για την πρακτική άσκηση στο τέλος στην οποία να περιγράφει τις εργασίες που εκτέλεσε και τα διδάγματα που άντλησε από την εμπειρία του.
Ναι, αν αυτός / αυτή επιλέξει να γράψει πτυχιακή διατριβή ή να παρακολουθήσει μαθήματα λογιστικής προχωρημένου επιπέδου.
Με διάφορους τρόπους. Πρώτον, με τη γνώση, τις μεταβιβάσιμες μεταφερόμενες δεξιότητες, και τους τομείς της κατεύθυνσης που αποκτούν από το πρόγραμμα. Δεύτερον, με τη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα και την στάση «μπορώ να το κάνω» με τα οποία εμποτίζονται. Τρίτον, με την σε εις βάθος γνώση πολλών εταιρειών και βιομηχανιών που αποκτούν ως μέρος των σπουδών τους. Τέταρτον, με τις πολλές επαφές, την δικτύωση και την καθοδήγηση που παίρνουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο CIIM. Πέμπτον, με την εργασιακή πείρα που αποκτούν και τις επαφές που δημιουργούν οι φοιτητές από την τοποθέτηση τους σε χώρο εργασίας στην Κύπρο ή σε διεθνή εταιρεία καθώς και από το εξάμηνο των σπουδών τους στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα BBA του CIIM είναι ένα απαιτητικό αυστηρό πρόγραμμα σπουδών Bachelor προπτυχιακού με φιλόδοξους στόχους για τους απόφοιτους του. Ωστόσο, εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με εξαιρετική φοιτητική εμπειρία τόσο με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα σπουδών και διασκεδαστικές μεθόδους διδασκαλίας αλλά και με εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως τον αθλητισμό, εξόδους σε κλαμπσυμμετοχή σε διάφορους ομίλους και διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.