Εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαιδευτικών


Tο CIIM προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια επικεντρωμένα στους εκπαιδευτικούς, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το ευρύ ακαδημαϊκό δίκτυο που διαθέτει (από διακεκριμένα Πανεπιστήμια), στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Πρόκειται για, μία σειρά θεματικών, οι οποίες είναι κατάλληλες τόσο για αδιόριστους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις διορισμού καθώς και για διορισμένους. Στόχος των σεμιναρίων η βέλτιστη προετοιμασία των συμμετεχόντων καθώς και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων.

Τα σεμινάρια καλύπτουν τις παρακάτω τρεις θεματικές ενότητες:

  • δεξιότητες,
  • ελληνική γλώσσα,
  • γνωστικό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι θα προσφερθεί και μάθημα επανάληψης που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2017 πριν από τις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22 462 246 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση elm@ciim.ac.cy.