Ανοιχτή συζήτηση εναλλακτικών προοπτικών για αδιόριστους εκπαιδευτικούς