Λεπτομέρειες Προγράμματος

Σύνθεση Πιστωτικών Μονάδων
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να ακολουθήσει ένα από τα πιο κάτω σχήματα:

Σχήμα Α

  • 72 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από υποχρεωτικά μαθήματα
  • 18 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από μαθήματα επιλογής

Σχήμα Β 72

  • Πιστωτικές μονάδες (ECTS) από υποχρεωτικά μαθήματα
  • 18 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από εκπόνηση ερευνητικής εργασίας 15,000 – 20,000 λέξεων σε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε στη βάση πλήρους φοίτησης ενός (1) έτους, είτε στη βάση μερικής φοίτησης διάρκειας δύο (2) ετών. Τα μαθήματα προσφέρονται βράδυ ή/και σαββατοκύριακα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Αίτηση Εισδοχής στο πρόγραμμα

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
  • Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίων
  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο

Η προσωπική συνέντευξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας επιλογής.

Πίνακας Προγραμμάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Σύνολο 72 ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κώδικας ECTS
Εισαγωγικό Σεμινάριο ED350 3
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ED390 9
Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγικός Σχεδιασμός ED455 6
Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα και Σχολική Βελτίωση ED510 6
Αξιολόγηση Σχολείου, Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ED425 4.5
Ηθική και Εκπαιδευτική Ηγεσία ED475 4.5
Μεθοδολογία Έρευνας: Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων ED520 9
Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ED445 6
Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ED560 6
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και Διοίκηση ED430 4.5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση ED490 4.5
Διαφοροποίηση και Εκπαιδευτική Ηγεσία ED530 4.5
Ανάπτυξη Προγραμμάτων ED420 4.5
Σύνολο 72

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα: Σύνολο 18 ECTS

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κώδικας ECTS
Ανεξάρτητη Μελέτη σε θέμα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης ED550 4.5
Δυνατότητες Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στη Σχολική Μονάδα ED555 4.5
Έρευνα δράσης στη σχολική μονάδα ED535 4.5
Κοινωνική Ψυχολογία: Διομαδικές σχέσεις στο χώρο του σχολείου ED540 4.5
Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ED575 4.5
Ψυχολογία της Επικοινωνίας ED570 4.5
Σύνολο 18

Κατεβάστε το Πρόγραμμα (PDF)