Δίδακτρα και Άλλα τέλη

Τέλη Προγράμματος

Σύνολο €9,580

Υποβολή Αίτησης Εγγραφής: €50
Τέλος Εγγραφής: €850
Κόστος Συνδρομών: €180
Δίδακτρα: €8,500