“ΜSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση… μετατρέπει το όραμα σε πραγματικότητα”
Δρ. Χριστίνα Σιηνά, Διευθύντρια Προγράμματος

Διευθύντρια Προγράμματος

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Επισκέπτες Καθηγητές

  • Δρ Παναγιώτης Αντωνίου, University of Cambridge
  • Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Δρ Λεωνίδας Κυριακίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρ Άντρη Λοϊζίδου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Δρ Ντόνα Παπαστυλιανού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δρ Γεωργία Πασιαρδή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Δρ Κώστας Χαμπιαούρης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Δρ Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρ Έλενα Χριστοφίδου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού