“ΜSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση… μετατρέπει το όραμα σε πραγματικότητα”
Δρ. Χριστίνα Σιηνά, Διευθύντρια Προγράμματος

Διευθύντρια Προγράμματος

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Επισκέπτες Καθηγητές

  • Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου, University of Cambridge
  • Δρ. Ιωάννης Χριστοδούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτικοί

  • Δρ. Γεωργία Πασιαρδή
  • Δρ. Σάββας Τρίχας