Επισκόπηση Προγράμματος

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση στο CIIM, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, οργανισμών και επιχειρήσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε όλους όσοι στοχεύουν στην ανάληψη ηγετικών θέσεων στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο της εκπαίδευσης.

Γενικός Στόχος: Ο ηγέτης σήμερα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση έχει ως στόχο να βοηθήσει κάθε άτομο να κάνει το όραμα του πραγματικότητα στην προσπάθεια για αποτελεσματική διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

 

Σημαντικότητα του προγράμματος

 1. Ποιότητα – Με ένα ευρύ δίκτυο διακεκριµένων ακαδηµαϊκών αλλά και συνεχή προσπάθεια για διασφάλιση και αναβάθµιση της ποιότητας, το πρόγραµµα σου δίνει την ευκαιρία για υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέµατα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.
 2. Θεωρία & Πράξη – Τα µαθήµατα µας είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να επιτρέπουν την άµεση σύνδεση θεωρίας και πράξης µε ευκαιρίες για πρακτική εφαρµογή της γνώσης ανάλογα µε την ειδικότητα του/της κάθε φοιτητή/τριας.
 3. Ευελιξία – Η απουσία εξαµήνων, οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας και το βολικό ωράριο επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος σπουδών προσαρµοσµένο στις οικογενειακές και επαγγελµατικές σου ανάγκες. Τα µαθήµατα διεξάγονται απογεύµατα 1-2 εβδοµάδες τον µήνα, ενώ εσύ επιλέγεις αν θα ολοκληρώσεις το πρόγραµµα σε 1 χρόνο (πλήρης φοίτηση) ή 2 χρόνια (µερική φοίτηση).
 4. Αναγνώριση – Το πρόγραµµα είναι αναγνωρισµένο από το φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης – ∆ΙΠΑΕ, από το ΣΕΚΑΠ, το ΚΥΣΑΤΣ και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος εξασφαλίζεις τις απαραίτητες µονάδες για σκοπούς διορισµού (2 µονάδες µε βάση το παλιό σύστηµα και 6% µε βάση το νέο σύστηµα διορισµών) ή/και προαγωγής (3 µονάδες).

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που:

 • Επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.
 • Έχουν τελειώσει πρόσφατα τις σπουδές τους και επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
 • Κατέχουν διοικητική θέση ή στοχεύουν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση\
 • Επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο της εκπαίδευσης

Στόχοι Προγράμματος

 • Ανάλυση και ερμηνεία εμπειρικών δεδομένων και ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων
 • Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις των συνεχών αλλαγών στο εκπαιδευτικό συγκείμενο
 • Εφαρμογή κατάλληλων θεωριών και μοντέλων ηγεσίας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συγκείμενα
 • Επίδειξη δεξιοτήτων αποτελεσματικού σχεδιασμού, προώθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών αλλαγών
 • Αποτελεσματική αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένων δράσεων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο εκπαιδευτικού, σχολείου και συστήματος
 • Εφαρμογή στρατηγικών λήψης ηθικών αποφάσεων αναγνωρίζοντας τις ηθικές ευθύνες ως εκπαιδευτικοί και μέλη της κοινωνίας.
 • Δεξιότητες κριτικού αναστοχασμού σε σχέση τις προσωπικές δεξιότητες σε θέματα διοίκησης, ηγεσίας και διδασκαλίας με σκοπό την προσωπική βελτίωση
 • Αναθεώρηση και βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω των αρχών της δια βίου μάθησης