Η CYTA και το CIIM επενδύουν στην αριστεία και στην επιχειρηματικότητα και προσφέρουν 1 πλήρη και 2 μερικές (50%) υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση.

 Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση:

 1. Άτομα που έχουν στόχο την ανάληψη ηγετικής θέσης στο χώρο της εκπαίδευσης.
 2. Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
 3. Νέους απόφοιτους που έχουν στόχο τη δραστηριοποίηση στο χώρο της εκπαίδευσης.

Οφέλη: 

 1. Πρόγραμμα προσηλωμένο στην ποιότητα με ευρύ δίκτυο ακαδημαϊκών  και visiting academics από διακεκριμένα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (όπως  από  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, κ.α.),  από Πανεπιστήμια της Ελλάδος και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 2. Τα μαθήματα είναι στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από συγκεκριμένες επισκέψεις που δεχόμαστε από ειδήμονες Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 3. Παράλληλη διεξαγωγή δια ζώσης μαθημάτων σε Λευκωσία και Λεμεσό.
 4. Δυνατότητα ολοκλήρωσης σπουδών σε ένα έτος.
 5. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα να συνδυάζουν θεωρία με πράξη.
 6. Τα μαθήματα καλύπτουν περιεχόμενο που θα εξεταστεί στις εξετάσεις διορισμών εκπαιδευτικών.

Τι θα αποκομίσετε: 

 1. Κατανόηση των πρακτικών ηγεσίας και του τρόπου που επηρεάζουν τη σχολική κοινότητα.
 2. Ενθάρρυνση επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού.
 3. Ενίσχυση της γνώσης σε θέματα δια βίου μάθησης και διαχείρισης της αλλαγής.
 4. Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών  και της τεχνολογίας για την επιτυχή έκβαση του έργου του σχολικού ηγέτη.
 5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συζήτησης σχετικά με τις πρακτικές ηγεσίας.
 6. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

Κριτήρια για τις υποτροφίες CYTA – CIIM

Οποιοσδήποτε / οποιαδήποτε πληροί τα κριτήρια εισδοχής για τα προγράμματα του CIIM μπορεί να αιτηθεί για αυτές τις υποτροφίες.

Οι Υποτροφίες (πλήρεις και μερικές 50% είναι επί των διδάκτρων) θα απονεμηθούν βάση της επίδοσης που θα επιδείξουν οι υποψήφιοι και που θα έχουν εξαιρετικό συνδυασμό στα παρακάτω:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Προσωπικότητα
 • Επιτυχία στη συνέντευξη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Μαΐου 2017

Online Αιτηση

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

'Ονομα *

Επίθετο *

Τηλέφωνο* (With country code)

Πόλη *

Χώρα *

Ηλεκτρονική Διεύθυνση *

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει *

Δώσε ώθηση στην καριέρα σου.
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec